Precisas poñerte en contacto connosco?

Cubre o noso formulario en liña para enviar unha mensaxe e trataremos de darche resposta o antes posible

O/a interesado/a presta o seu consentimento para o tratamento dos seus datos de carácter persoal, de acordo coa información facilitada e as condicións expostas na Política de Protección de Datos. Así mesmo, declara que os datos facilitados son exactos e veraces, e obrígase a comunicar por escrito á Asociación de Desenvolvemento Galicia Suroeste Eurural calquera variación ou modificación que se produza nestes. *

O/a interesado/a declara ser maior de 14 anos. *

En cumprimento da normativa vixente en materia de protección de datos, Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016 (RGPD-GDPR) e da Lei orgánica 3/2018 de 5 de decembro, de Protección de Datos e Garantía de Dereitos Dixitais (LOPDGDD), facilitámoslle a seguinte información que debe ler antes de enviar o formulario de recollida de datos:
Responsable do tratamento dos datos de carácter persoal:Asociación de Desenvolvemento Galicia Suroeste Eurural (G36889780)
Finalidades do tratamento:Os datos de carácter persoal facilitados vanse utilizar para enviarlle información de interese relativa á propia Estratexia de Turismo do xeodestino Ría de Vigo e Baixo Miño. A información e opinións aportadas serán tidas en conta para a elaboración da diagnose inherente á Estratexia
Lexitimación:· Consentimento do/a interesado/a
Destinatarios:· Non se cederán datos a outras entidades, salvo obriga legal.
Dereitos:Ten dereito a acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, como se explica na información adicional.
Pode consultar a información adicional na Política de Protección de Datos que figura na páxina web:
https://eurural.org/politica-de-privacidade/